ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Разновъзрастова група 3-4 год. Слънчице

 

Екип

  • учител - Соня Иванова
  • учител - Ваня Стоева
  • пом.възпитател - Тинка Димитрова