ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

История

Детската градина в с.Сборище е основана месец октомври 1966 г. и има само една група. Помещава се в приспособена за целта общинска сграда. През годините децата се увеличават и това налага две от групите да помещават в сградата на ОУ "Никола Прокопиев".От 1985 г. до настоящият момент  детската градина заема етаж  от сградата на училището. През 2016 г. детската градина получава красивото име "Брезичка". В ДГ "Брезичка" има две полудневни и две целодневни групи.