ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Обществен съвет

Поименият състав на обществения съвет към детската градина както следва:

Основни членове

1. Данка Генчева Иванова - представител на Община Твърдица

2. Красимира Пенчева Думбалакова - представител на родители

3. Магдалена Николаева Георгиева - представител на родители

4. Тодор Русев Тодоров  - представител на родители

5. Ташко Николаев Цанков - представител на родители

Резервни членове

1.Калинка Желязкова Михалева - представител на Община Твърдица

2.Стоян Марев Иванов - представител на родители