ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

През месец септември 2019 г в ДГ "Брезичка" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма "Наука и образование за интелигетнен растеж" 2014-2020 г.

Прикачени документи

tabela_apspo_20.pdf
Проект АПСПО.docx