ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Разновъзрастова група 5-6 год. Мечо Пух

Група Мики Маус

Екип

  • учител - Дарина Маркова
  • учител - Дарина Йорданова
  • пом.възпитател -Йорданка Стоянова