ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Необходими документи

Заявление за постъпване в детска градина

Административни услуги

Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование