ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Новини и Събития

Програма "Заедно можем много" по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" - ДГ Брезичка - Сборище

Програма "Заедно можем много" по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

През учебната 2022/2023 г. ДГ "Брезичка", с. Сборище разработи програма "Заедно можем много" по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез ...
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитение", Дейност 5 - ДГ Брезичка - Сборище

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитение", Дейност 5

На 18 октомври от 9:00 ч.  в залата на НЧ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Твърдица се проведе разяснителна кампания във връзка с изпълнението на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитение", Дейност 5 - "Провеждане на дейности за изграждане на на положителни ...