ДГ "Брезичка"

Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен