ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Проект "АПСПО", Дейност 5 - " Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация "

На 18 октомври от 9:00 ч.  в залата на НЧ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Твърдица се проведе разяснителна кампания във връзка с изпълнението на проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитение", Дейност 5 - "Провеждане на дейности за изграждане на на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация". На срещата участваха представители на детските градини от Общита Твърдица (директори, учители, помощник-възпитатели), родители на деца, посещаващи детските градини, родители на деца от уязвими групи и др.